Hlavní činnosti:

Další činnosti:

Všechnu tuto činnost jsme schopni pokrýt vlastními technickými prostředky.